01

Vlastnosti

Nízkoemisní ekologické brikety, vyrobené bez přídavných pojiv, aditiv nebo jiných příměsí.
Dřevní brikety garantují efektivní spalování, odpovídající přísným emisním normám a současně umožňují vysoký uživatelský komfort. Naše brikety se vyznačují vysokou výhřevností po celou dobu hoření a dlouhým žhnutím (4 - 8 hodin dle druhu topeniště). Při jejich spalování vzniká pouze malé množství kouře bez škodlivých plynů. Popel z těchto dřevěných briket je vhodný jako hnojivo na zahrádky nebo do kompostu.

Námi dodávané dřevěné brikety splňují přísné evropské normy vztahující se na paliva z biomasy, které jsou určené na topení v různých druzích lokálních topenišť včetně tepelné úpravy pokrmů.

Brikety jsou vhodné pro použití v:

  • v kachlových kamnech a sporácích,
  • moderních zplynovacích kotlích na dřevoplyn,
  • kombinovaných kotlech na tuhá paliva,
  • krbech a krbových pecích,
  • kotlích centrálního vytápění na pevná paliva.

02

Výroba

Složení briket bylo vyvinuto ve Vědeckotechnickém parku Dobříš ve spolupráci s vysokými školami za účelem dosažení nízkých emisí ze spalování briket (minimální obsah síry) při zachování vysoké výhřevnosti a dlouhé doby hoření brikety z odpadního dřeva, které by jinak skončilo nevyužito. Při výrobě jsou dodržovány veškeré legislativní požadavky, především s ohledem na ochranu životního prostředí (bezodpadová technologie, dodržení emisních limitů, plnění cílů oběhového hospodářství, …) a vysokou kvalitu konečného výrobku. Dle přesně stanovené receptury je z dřevních pilin (50%) a dřevní štěpky (50%) listnatých i jehličnatých stromů namíchána vstupní směs do briketovací linky, kde dojde k další homogenizaci této směsi, jejímu vysušení (vyrobené brikety mají obsah vody nižší než 8%) a za vysokého tlaku (1,2 kg/dm3) slisování do briket o tvaru válce s průměrem 7 cm a délkou cca 30 cm.


“Brikety jsou vyráběny pouze z čistého dřeva bez použití jakýchkoliv aditiv”Oproti jiným tuhým palivům jsou dřevní brikety šetrné k životnímu prostředí. Jedná se o obnovitelný zdroj energie, k jehož výrobě bylo využito odpadní dřevo z prořezávek a z údržby městské zeleně, které by jinak skončilo na skládkách. Při spalování čisté rostlinné biomasy se nenavyšuje skleníkový efekt jako při spalování fosilních paliv a do ovzduší se neuvolňují škodlivé látky jako např. při spalování uhlí.

Proč jsou brikety nerovnoměrně velké? Brikety jsou mechanicky štípané. Délka brikety je dána úderem odlamovacího kolečka na nekonečný válec brikety, které je nastaveno na 30 cm, avšak může dojít k drobné odchylce vlivem posunu briket po chladícím tunelu. Naše brikety jsou prodávány na váhu, a proto nejste ochuzeni tím, že je každá trochu jinak dlouhá. Výhoda štípaných briket oproti briketám seřezávaným do roviny je v tom, že nedochází k narušení struktury stlačením dřevní hmoty v briketě. Mechanicky štípané brikety jsou snadněji zapalitelné a odhořívají postupně a rovnoměrně dle struktury stlačení brikety.

03

Parametry

Složení briket bylo vyvinuto ve VTP Dobříš ve spolupráci s vysokými školami za účelem dosažení nízkých emisí (minimální obsah síry) při zachování vysoké výhřevnosti a dlouhé doby hoření.

Výhřevnost: 15,5 – 16,5 MJ/kg
Spalné teplo: 17,5 – 18,5 MJ/kg
Obsah vody: max. 8 %
Obsah popela: max. 2 %
Obsah síry: max. 0,02 %
Obsah dusíku: max. 3 %
Obsah chlóru: max. 0,02 %

04

Poptávka

Cena briket: 5,50 Kč/kg vč DPH. Při paletových odběrech jsou zákazníkům poskytovány individuální množstevní slevy. Pro informace o cenách, případných slevách na naše výrobky a možnostech dopravy nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím níže uvedeného poptávkového formuláře.


Jméno
Email
Telefon
Poptávka, předmět dotazu